دانلود مقاله نقش سلول های بنیادی در درمان ناباروری

جهت ورود کلیک فرمایید


      ناباروري دغدغه ۱۰ تا ۱۵ درصد مردم دنياست. آماري كه كم و بيش، با همين رقم خودش را در مرزهاي كشور هم نشان مي دهد.طبق اعلام سازمان جهانى بهداشت (WHO) تعداد زوج هاي نابارور دنيا به ۵۱۰ ميليون زوج مي رسد. با اين حال، ايران در سال هاي اخير در درمان ناباروري حرف هاي زيادي براي گفتن داشته است.باز شدن پاي تحقيقات مربوط به سلول هاي بنيادي هم در اين ميان، دريچه تازه اي است كه شايد به زودي به روي جماعت در انتظار فرزند گشوده شود. محققان ايراني اميدوارند با پيوند سلول هاي بنيادي به افراد نابارور قابليت به وجود آمدن نطفه در آن ها را به وجود مي آورند.رئيس انجمن ناباروري ايران، مي‌گويد: “‌يكي از روش‌هاي جديد درمان ناباروري استفاده از سلول‌هاي بنيادي براي مردان و زناني است كه توانايي توليد نطفه ندارند. آزمايش‌هاي مطالعات حيواني اين روش در ايران بر روي موش انج …

دانلود مقاله نقش سلول های بنیادی در درمان ناباروری در سایت DOCZ.ir


لینک منبع و پست :دانلود مقاله نقش سلول های بنیادی در درمان ناباروری
http://docz.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%85/
zinews

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها